AFLYSNING

Vedr. aflysning af ADHD kongressen "ADHD all over the place" 12.-14. oktober 2016

Skandinavisk ADHD Consortium (SAC), som er en videnskabelig forening, har igennem flere år arbejdet på at arrangere en ADHD kongres i København med det formål at udbrede kendskabet til ADHD til sundhedspersonale.

Der er mange, som sammen med os, har lagt et stort stykke arbejde i planlægningen af denne ADHD kongres. Desværre må vi sande, at for nærværende er antallet af tilmeldinger begrænset, og at der ikke er noget, som tyder på, at dette vil ændre sig signifikant. Det betyder, at vi ikke ser os i stand til at gennemføre kongressen på en økonomisk forsvarlig måde, og det er derfor med stor beklagelse, at vi ser os tvunget til at aflyse ADHD kongressen "ADHD all over the place" i København i oktober 2016.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i SAC

Michael B. Lensing, Taina Lehtonen, Anne Kjems Philipsen, Jan Haavik, Per Hove Thomsen og Christopher Gillberg

CANCELLATION

Re.: Cancellation of the ADHD congress ”ADHD all over the place” 12-14 October 2016

Scandinavian ADHD Consortium (SAC), which is a scientific association, has spent several years planning a congress in Copenhagen, with the aim of communicating knowledge about ADHD to health professionals.

Many persons have, together with us, put a large effort into the planning of this ADHD congress. Unfortunately, we have to accept that until now the number of registrations is limited and there is no sign that this will change significantly. This means that we are unable to conduct the congress in a financially justifiable way and it is with regret that we are forced to cancel the ADHD congress ”ADHD all over the place” in Copenhagen in October 2016. 

With kind regards

The SAC Board

Michael B. Lensing, Taina Lehtonen, Anne Kjems Philipsen, Jan Haavik, Per Hove Thomsen and Christopher Gillberg